"Снеговик-спортсмен" - Юнисова Алина, 6 лет, г. Москва