"Распушила верба почки на припёке у лесочка" - Шастин Станислав Александрович, 4 лет, г. Омск