Слава героям - Харлампиева Диана Константиновна, 6 лет, Тема:Аппликация, п. Черновский (Волжский р-н)